Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie powietrza

Osuszanie kondensacyjne to proces umożliwiający skuteczne usunięcie zawilgocenia ścian, sufitów, podłóg, pozbycie się nadmiernej wilgoci z powietrza w piwnicach i pozostałych pomieszczeniach. 

Niezwykle istotne przez rozpoczęciem osuszania jest pozbycie się źródła wilgoci. Tylko taka kolej czynności naprawczych umożliwi szybkie, sprawne i możliwie tanie wykonanie wszelkich usług składowych celem przywrócenia dawnego blasku naszego mieszkania, domu czy innego lokalu. 

Proces osuszania kondensacyjnego stosuje się w celu usuwania wilgoci technologicznej, spowodowanej istniejącymi wadami budowlanymi, niedostosowaniem pomieszczeń do stosownych przepisów związanych z wentylacją pomieszczeń czy w wyniku awarii instalacji.

osuszanie powietrza

Osuszanie ścian i sufitów

Osuszanie kondensacyjne to proces polegający na przesuszaniu powietrza wewnątrz danego pomieszczenia czy budynku. Dzięki zastosowaniu osuszaczy kondensacyjnych uzyskujemy zmniejszenie wilgotności względnej powietrza co automatycznie rozpoczyna proces odparowania wilgoci ze ścian, sufitów i innych powierzchni na które oddziałuje nasz osuszacz. Długość procesu osuszania uzależniona jest od wielu czynników ale najważniejszym z nich jest ilości wody / wilgoci, która została pochłonięta przez przegrody (ściany, sufity). Proces osuszania kondensacyjnego tych powierzchni zwykle trwa między 10 a 21 dni.  

Proces osuszania kondensacyjnego kontynuuje się do momentu uzyskania odpowiedniej wilgotności powierzchni ścian i sufitów mierzonej do 4 cm w głąb przegrody budowlanej. Osuszanie kondensacyjne wyciąga wodę z wnętrza danej przegrody na jej powierzchnię i dlatego też wilgotność powierzchniowa danego materiału zazwyczaj jest niższa niż wilgotność tego samego materiału w głębszych jego partiach, niedostępnych dla zasięgu stosowanych mierników wilgoci. 

Metoda osuszania kondensacyjnego przegród budowlanych zazwyczaj wiąże się z inwazyjnym podejściem do tego procesu – wymaga od wykonawcy zwiększenia powierzchni parowania przez odpowiednie uszkodzenie powierzchni osuszanych ściany o ile są one pokryte tynkiem i powłokami malarskimi. W przypadku osuszania technologicznego budynków zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. 

 

Każdorazowo proces osuszania przegród budowlanych musi wiązać się z doborem odpowiednich urządzeń i ustawieniem parametrów pracy. Gwarantuje to prawidłowy, szybki i skuteczny przebieg procesu osuszania i optymalizację związanych z tym kosztów. 

wszechstronność

do usuwania skutków zalań mniejszych i większych spowodowanych awariami instalacji wod-kan, grzewczych, w sytuacji zalania naszego mieszkania przez sąsiada z góry, w wyniku zalania spowodowanego wadliwie wykonanymi obróbkami dachu czy elewacji, innych zdarzeń.

proces bezobsługowy

bezobsługowe działanie urządzeń - woda (kondensat) jest automatycznie odprowadzana do instalacji kanalizacyjnej w obrębie lokalu dzięki czemu proces jest realizowany 24h/dobę bez konieczności ręcznego opróżniania zbiorników kondensatu i bez ryzyka wtórnego zalania.

możliwość użytkowania lokalu

posiadane przez nas urządzenia są ciche, pozwalają na ciągłą pracę, Użytkownik lokalu może w nim pozostać w trakcie trwania całego procesu, urządzenia są bezpieczne dla naszych bliskich i zwierząt.

Warto w tym miejscu wspomnieć jak bardzo istotny jest szybki czas reakcji na powstałe zalanie i określenie powodu jego powstania. Przypominamy, że oferujemy usługi z zakresu lokalizacja nieszczelności (lokalizacja wycieku).

Osuszanie powietrza

Jak wspomniałem obok osuszanie kondensacyjne to przesuszanie powietrza w pomieszczeniach, lokalach czy budynkach. 

Niezwykle istotne jest tu – jak i w każdym inny przypadku -określenie przyczyny pojawienia się nadmiernej wilgoci w obiekcie. Ta czynność zawsze stanowi klucz do sukcesu każdego rozpoczynanego procesu osuszania…  

Osuszanie samego powietrza to metoda nieinwazyjna – odpowiednio dobrany sprzęt, wstawiony do pomieszczenia, uruchomiony, podłączony do instalacji kanalizacyjnej celem odprowadzenia kondensatu. W przypadku braku nadmiernego zawilgocenia ścian, sufitu i podłóg nie ma potrzeby ingerowania w ich warstwy. Przebieg całego procesu jest automatyczny, urządzenia pracują 24h/dobę, same opróżniają się z wody, same dostosowują się do zmieniających się warunków wilgotnościowych pomieszczenia. 

Metoda ta jest stosowana również w przypadku nowo powstających budynków jednorodzinnych gdzie z racji na bardzo szybki proces ich powstawania i występującą w użytych materiałach wilgoć technologiczną możemy mieć do czynienia z jednoczesnym osuszaniem powietrza bezpośrednio powiązanym z osuszaniem ścian, sufitów czy posadzek. 

Z czego wynika skuteczność tej metody osuszania?

  • proces osuszania odbywa się bez przerw 
  • nadmiar wody skraplanej w urządzeniu jest automatycznie odprowadzany do instalacji kanalizacyjnej
  • możliwość jednoczesnego zastosowania większej ilości urządzeń dobranych do kubatury obiektu 
  • możliwość wyboru dwóch trybów (prędkości) przesuszania powietrza  

W przypadku konieczności osuszania powietrza w pomieszczeniu czy obiekcie zawsze należy stwierdzić powód jej występowania, zweryfikować czy w obrębie lokalu nie jest wymagane dodatkowo użycie ciśnieniowych osuszaczy podposadzkowych. Istotny jest również dobór urządzeń wspomagających odpowiednią cyrkulację powietrza wspomagających pracę samych osuszaczy kondensacyjnych.

Korzyści płynące ze skutecznie i prawidłowo wykonanego procesu osuszania powietrza:

  • brak rozwoju grzyba czy pleśni 
  • suche ściany to pewność braku przyszłej degradacji tynków i powłok malarskich 
  • odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu pozwala zoptymalizować komfort cieplny obiektu
  • optymalna wilgotność względna powietrza pośrednio wspomaga proces utrzymania higieny naszej skóry czy prawidłową pracę układu oddechowego ludzi i zwierząt 

Zakres usługi - osuszanie kondensacyjne

Największą skuteczność i jakość usługi osiągniemy wykorzystując jednocześnie sugerowane przez naszych techników metody osuszania lokali czy budynków. W oparciu o wykonane oględziny i pomiary wilgotności przegród budowlanych ustalimy ilość niezbędnych osuszaczy kondensacyjnych czy urządzeń wspomagających cyrkulację powietrza, ewentualne niezbędnych  ciśnieniowych osuszaczy podposadzkowych. 

Warto tu nadmienić, że sam proces osuszania – bez względu na zastosowane urządzenia – bez dezynfekcji pomieszczeń z użyciem generatora ozonu nie spowoduje zatrzymania rozwoju grzybów i pleśni w miejscach, w których już doszło do rozwoju tych organizmów z powodu zalegającej wody i podniesionej temperatury otoczenia. 

My służymy naszą wiedzą i doświadczeniem ale to Państwo jako nasz Klient decydujecie o finalnym zakresie zamawianej usługi. 

Cennik - osuszanie kondensacyjne

Osuszanie kondensacyjne

(7 dni)

od 790 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie powietrza (w tym powierzchni ścian i sufitów).

Koszt dla powierzchni (dot. powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 790 zł
– do 40 m² od 1090 zł
– do 60 m² od 1390 zł
– do 80 m² od 1690 zł
– do 90 m² od 1990 zł

Nie uwzględnia osuszania warstw izolacji posadzki. Dotyczy samego osuszania kondensacyjnego. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie kondensacyjne

(10 dni)

od 990 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie powietrza (w tym powierzchni ścian i sufitów).

Koszt dla powierzchni (dot. powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 990 zł
– do 40 m² od 1490 zł
– do 60 m² od 1990 zł
– do 80 m² od 2490 zł
– do 90 m² od 2990 zł

Nie uwzględnia osuszania warstw izolacji posadzki. Dotyczy samego osuszania kondensacyjnego. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie kondensacyjne

(14 dni)

od 1 190 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie powietrza (w tym powierzchni ścian i sufitów).

Koszt dla powierzchni (dot. powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 1190 zł
– do 40 m² od 1690 zł
– do 60 m² od 2190 zł
– do 80 m² od 2690 zł
– do 90 m² od 3190 zł

Nie uwzględnia osuszania warstw izolacji posadzki. Dotyczy samego osuszania kondensacyjnego. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie kondensacyjne

(21 dni)

od 1 490 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie powietrza (w tym powierzchni ścian i sufitów).

Koszt dla powierzchni (dot. powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 1490 zł
– do 40 m² od 1990 zł
– do 60 m² od 2490 zł
– do 80 m² od 2990 zł
– do 90 m² od 3490 zł

Nie uwzględnia osuszania warstw izolacji posadzki. Dotyczy samego osuszania kondensacyjnego. 

Powyższe kwoty netto.