Osuszanie po zalaniu

Osuszanie mieszkań i domów

Osuszanie po zalaniu przegród budowlanych to bardzo istotna czynność a jej zaniechanie może mieć katastrofalne skutki zdrowotne i materialne.

Brak usunięcia wody i wilgoci spod posadzki i z wnętrza zalanych ścian z punktu widzenia zdrowia może mieć opłakane skutki długofalowe. Wilgoć, ciepłe powietrze i brak jego cyrkulacji w trudno dostępnych dla nas miejscach to idealne warunki do rozwoju grzybów i pleśni. Dlatego tak ważne jest wykonanie skutecznego osuszania, szczególnie ze względu na zdrowie dzieci i osób starszych. Rezygnacja z osuszania może spowodować osłabienie naszego układu immunologicznego, choroby dróg oddechowych, alergię czy wzmożone duszności u osób z astmą. 

Straty materialne w konfrontacji z naszym zdrowiem zawsze schodzą na dalszy plan ale również należy o nich wspomnieć. W czasach uwielbienia dla kartonu czy wyrobów drewnopochodnych nadmierna wilgoć może spowodować odkształcenia mebli, futryn drzwi, podłóg. Wpływa negatywnie na żywotność instalacji elektrycznych czy też elementów instalacji sanitarnych i może być powodem znacznego wzrostu kosztów remontu lokalu czy budynku. 

Naszym Klientom udostępniamy bardzo szczegółową i rozbudowaną dokumentację dla firm Ubezpieczeniowych. W jej skład wchodzą faktury, protokoły powykonawcze, szczegółowe kosztorysy budowlane tworzone w oparciu o KNR czy KNNR zgodnie z wytycznymi Ubezpieczycieli, rozbudowana dokumentacja fotograficzna.  

urządzenia do osuszania

Wypompowanie wody z użyciem motopompy

W przypadku wystąpienia bardzo poważnych zalań obiektów czy budynków i braku możliwości szybkiego pozbycia się wody z obiektu z pomocą użytkowanej przez nas motopompy strażackiej, spalinowej przyśpieszymy proces osuszania i zminimalizujemy jego koszty.

Zakres czynności składowych osuszania

Oględziny

Każda sytuacja związana z zalaniem jest na swój sposób wyjątkowa, nietypowa co wymusza na nas konieczność indywidualnego podejścia do każdego z Klientów, do każdego lokalu czy budynku. Oględzin takich miejsc staramy się dokonywać dwuetapowo – „zdalnie” po pierwszym kontakcie z Państwa strony oraz  „na miejscu” po umówieniu dnia i godziny wizyty. 

W trakcie każdych oględzin zasypujemy Państwa pytaniami, przeprowadzamy swego rodzaju wywiad dający nam szerszy obraz sytuacji. Prosimy o dobrowolne udostępnienie danych kontaktowych celem przesłania precyzyjnej oferty i – zawsze – realizujemy pomiary wilgoci zalanych przegród budowlanych. 

Pomiary wilgoci ścian

Pomiary wilgotności mogą być realizowane przy użyciu wielu różnego rodzaju urządzeń. W dużym skrócie są one do siebie podobne – każde z nich ma za zadanie wskazać miejsca mokre, wilgotne i te suche dzięki czemu osoba wykonująca pomiary może ocenić zakres oddziaływania wody w przegrodach budowlanych. Dzięki tej wiedzy możliwy jest prawidłowy dobór metody osuszania, określenie niezbędnej ilości i rodzaju urządzeń czy czasu trwania procesu. 

Niestety brak zastosowania profesjonalnych mierników wilgoci nie pozwala stwierdzić ze 100% pewnością czy dana powierzchnia jest zawilgocona lub mokra czy też nie. Nie zawsze powierzchnia mokrych ścian jest zniszczona a fakt posiadania płytek (lub innych okładzin) na ścianie znacząco utrudnia ocenę organoleptyczną stanu zawilgocenia. Ocena zawilgocenia „na oko” możliwa jest jedynie w odniesieniu do powierzchni ścian bez okładzin, z postępującym procesem degradacji powłok malarskich i tynków.

Pomiary wilgoci posadzki

W przypadku posadzki czy podłogi ocena jej zawilgocenia metodą organoleptyczną (wspomniane już uprzednio „na oko”) jest niemalże niemożliwa, szczególnie w przypadku współczesnych posadzek w nowym budownictwie. Ilość warstw izolacyjnych czy stosowane materiały niechłonne bardzo często w początkowej fazie utrudniają przedostanie się wody spod podłogi ku jej górnym warstwom. 

W tym przypadku z pomocą przychodzi nam technologia i wszelkiego rodzaju mierniki szczelinowe czy też mikrofalowe, których użycie pokazuje w sposób miarodajny stan posadzki pod naszymi płytkami, panelami czy drewnianymi deskami. 

Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie kondensacyjne to w dużym skrócie proces osuszania powietrza, czy bardziej jego przesuszania. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu, mieszkaniu czy budynku będzie skutkować pochłanianiem przez to powietrze wilgoci z dostępnych źródeł, m.in. z syfonów odbiorników wody (wc, brodzik, wanna, umywalka czy zlew), z doniczek kwiatów, wody z czajnika a nawet z powierzchni naszego organizmu czyli z warstwy naskórka. 

Jeśli pomieszczenie było zalane wodą to skutecznie przesuszone powietrze (przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych) w jego obrębie będzie „na siłę” wydobywać wodę ze ścian, podłóg i innych elementów wyposażenia które uległy nadmiernemu zawilgoceniu w wyniku zalania.   

Osuszanie warstw izolacji

Osuszanie warstw izolacji (osuszanie podposadzkowe) to rozbudowany proces, którego składową stanowi osuszanie kondensacyjne. Prócz osuszaczy kondensacyjnych wspomagających osuszanie warstw izolacyjnych posadzki zastosowanie znajdują tu sprężarki bocznokanałowe, osuszacze adsorpcyjne i separatory wody. Każde z tych urządzeń ma określony cel w całym procesie, ich współdziałanie jest konieczne do skutecznego osuszenia niedostępnych miejsc z zalegającą wodą. 

Osuszanie podposadzkowe może być realizowane metodą podciśnieniową lub nadciśnieniową. Wytwarzane podciśnienie powoduje wysysanie powietrza spod podłogi a nadciśnienie powoduje jego wtłaczanie pod podłogę. Te procesy zazwyczaj wymagają wykonania otworów technologicznych w posadzce. Nasza firma dysponuje specjalistycznymi końcówkami szczelinowymi, które w wybranych przypadkach pozwalają nam uniknąć wykonywania wspomnianych otworów w okładzinach podłogi na środku przedmiotowych pomieszczeń.   

Cyrkulacja powietrza

Cyrkulacja powietrza w procesie osuszania po zalaniu to niezwykle ważny element. Rozkład temperaturowy powietrza w pomieszczeniu jest tu niezwykle istotny – powietrze ciepłe szybciej chłonie wilgoć ale jego temperatura rośnie wraz ze wzrostem wysokości, powietrze zimniejsze robi to znacznie wolniej. Zalana posadzka czy zdegradowany tynk na ścianach przy podłodze wymagają podniesienia temperatury w pomieszczeniu przy jednoczesnym skierowaniu tego ciepłego powietrza spod sufitu ku dolnym partiom pomieszczenia. 

Do wprowadzenia skutecznej cyrkulacji powietrza używa się wentylatorów, turbowentylatorów czy różnego rodzaju nagrzewnic (elektryczne, gazowe, inne). Niezwykle ważne jest dobranie odpowiedniej ilości urządzeń, mocy ich działania, sposobu ustawienia czy uwzględnienia w tym wszystkim odległości od przegród budowlanych celem optymalizacji ich działania.     

Osuszanie sufitów i ścian

Osuszanie ścian wykonuje się przeważnie z użyciem w/w osuszaczy kondensacyjnych choć wiadomo, że coraz większą popularność w naszym kraju zyskuje budownictwo szkieletowe i – w wybranych przypadkach – może okazać się konieczne użycie również osuszaczy ciśnieniowych do skutecznego przebiegu procesu osuszania. 

W przypadku sufitów może być podobnie. Zbyt duże ilości wody wewnątrz stropu mogą wymagać wykonania odwiertów i użycia metod ciśnieniowych. Osuszanie sufitu – samego tynku – jak najbardziej wykonuje się metodą kondensacyjną. 

Osuszanie ścian czy sufitu, jak widać, nie musi być sprawą tak bardzo oczywistą jak mogłoby się to wydawać – dlatego w tym wypadku, jak i przy każdym innym osuszanym obiekcie, tak bardzo istotny jest wybór wykonawców z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. 

Osuszanie tynków i posadzek

Osuszanie tynków to bezapelacyjnie działka osuszaczy kondensacyjnych jeśli mamy do czynienia ze ścianą wykonaną w technologii tradycyjnej, murowanej. W przypadku tynków suchych (tzw zabudowa g-k) konieczne jest już użycie osuszaczy ciśnieniowych o ile pozwala nam na to Właściciel obiektu bo konieczne jest w tym wszystkim wykonanie otworów technologicznych lub użycie specjalistycznych końcówek. 

W przypadku posadzek czy podłóg osuszanie kondensacyjne może być co najwyżej procesem wspierającym i przyśpieszającym osuszanie danej powierzchni. W takich wypadkach zdecydowanie konieczne jest użycie osuszaczy ciśnieniowych przy jednoczesnym zastosowaniu separatorów wody. 

Ozonowanie pomieszczeń

Ozonowanie pomieszczeń to czynność wykonywana po zakończeniu procesu osuszania lub po zakończeniu wszelkich prac odtworzeniowych powierzchni. Cząstki ozonu są cięższe niż powietrze i powstają w wyniku wyładowań rozbijających wybrane cząstki tlenu z przedmiotowego pomieszczenia. Dzięki temu zjawisku ozon dostaje się do wszelkich dziur, otworów, przestrzeni, nawet tych najbardziej mikroskopijnych wypełniając całe pomieszczenie. 

Dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu z użyciem generatorów ozonu jest najlepszą możliwą metodą na pozbycie się pleśni, grzyba, owadów czy innych organizmów które zaczęły funkcjonować w naszej podłodze (posadzce), zabudowach z płyt g-k czy ścianach murowanych.     

Dokumentacja dla Ubezpieczyciela

Każdy z naszych Klientów otrzymuje niezbędną dokumentację dla firmy Ubezpieczeniowej umożliwiającą pokrycie kosztów wszelkich prac z posiadanej polisy. 

Klient otrzymuje: protokół powykonawczy z wyszczególnieniem wszelkich realizowanych czynności, fakturę za wykonaną usługę, kosztorys szczegółowy budowlany przygotowany w oparciu o KNR / KNNR zgodnie z wytycznymi firm Ubezpieczeniowych. 

Na życzenie Klienta lub firmy Ubezpieczeniowej udostępniamy posiadaną dokumentację fotograficzną.  

Cennik - osuszanie po zalaniu

Osuszanie po zalaniu, kompleksowe

(7 dni)

od 1 980 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek i powietrza w pomieszczeniach po zalaniu (w tym ściany i sufity).

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 1980 zł
– do 50 m² od 2780 zł
– do 70 m² od 3580 zł
– do 90 m² od 4380 zł

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie po zalaniu, kompleksowe

(10 dni)

od 2 980 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek i powietrza w pomieszczeniach po zalaniu (w tym ściany i sufity).

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 2980 zł
– do 50 m² od 3980 zł
– do 70 m² od 4980 zł
– do 90 m² od 5980 zł

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie po zalaniu, kompleksowe

(14 dni)

od 3 380 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek i powietrza w pomieszczeniach po zalaniu (w tym ściany i sufity).

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 3380 zł
– do 50 m² od 4380 zł
– do 70 m² od 5380 zł
– do 90 m² od 6380 zł

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższe kwoty netto.

Osuszanie po zalaniu, kompleksowe

(21 dni)

od 3 980 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek i powietrza w pomieszczeniach po zalaniu (w tym ściany i sufity).

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 3980 zł
– do 50 m² od 4980 zł
– do 70 m² od 5980 zł
– do 90 m² od 6980 zł

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższe kwoty netto.

Cennik - usługi składowe

Minimum logistyczne osuszanie po zalaniu

1 190 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Bez względu na powierzchnię, czas osuszania, zastosowane urządzenia.

Pomiar wilgotności

(ściany i sufity)

od 0 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Pomiar bezinwazyjny materiałów budowlanych (tynki gipsowe, mineralne, suche zabudowy, inne). 

Pomiar wilgotności

(podłogi i posadzki)

od 0 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Pomiar bezinwazyjny wykonywany miernikiem mikrofalowym lub dylatacji miernikiem szczelinowym.

Dokumentacja powykonawcza dla Ubezpieczyciela

od 100 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Dokumentacja obejmuje: protokół powykonawczy, szczegółowy kosztorys bud. (KNR 9-19, KNR 9-21).

Wentylatory

(cyrkulacja)

od 10 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Koszt za dobę pracy 1 sztuki urządzenia.

Turbowentylatory

(cyrkulacja)

od 10 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Koszt za dobę pracy 1 sztuki urządzenia.

Nagrzewnice

(cyrkulacja)

od 10 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Koszt za dobę pracy 1 sztuki urządzenia.

Panele podczerwień

(osuszanie, cyrkulacja)

od 15 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Koszt za dobę pracy 1 sztuki urządzenia.