Osuszanie podposadzkowe

Osuszanie warstw izolacji

Osuszanie podposadzkowe to proces dwuetapowy, który w większości przypadków jest dodatkowo wspomagany osuszaczami kondensacyjnymi i urządzeniami do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach lub budynkach. 

Etap pierwszy osuszania to użycie separatora wody, który ma na celu wyciągnięcie spod posadzki wody zalegającej w warstwach izolacyjnych podłogi. Drugim etapem jest ciśnieniowe przetłaczanie przez warstwy izolacyjne podłogi dużych ilości ciepłego i suchego powietrza. Suche i ciepłe powietrze wyciąga z materiałów budowlanych pod podłogą nawet najmniejsze ilości wilgoci.

osuszanie podposadzkowe

Zakres usług - osuszanie podposadzkowe

osuszanie podposadzkowe

Osuszanie warstw izolacyjnych posadzki wymaga od Wykonawcy uprzedniego przygotowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych do osuszania. Ten proces przygotowawczy może w różnych sytuacjach przebiegać odmiennie. W części przypadków wykorzystujemy otwory uprzednio wykonane w posadzce na potrzeby naprawy instalacji w miejscu wycieku wody, innym razem mamy możliwość użycia dysz szczelinowych a do ich użycia niezbędny jest demontaż cokołów z płytek czy listew przypodłogowych. Najlepszym możliwym sposobem jest jednak wykonanie otworów o średnicy do 50mm w wybranych punktach podłogi, zazwyczaj na środku pomieszczeń. 

Posiadany przez nas sprzęt to urządzenia wielofunkcyjne – wyciągają zalegającą pod posadzką wodę, podciśnieniowo przetłaczają duże ilości powietrza przez jej warstwy izolacyjne a do tego same usuwają ze swojego wnętrza tą wodę i automatycznie przełączają się między poszczególnymi trybami pracy. Klient nie musi zajmować się ich obsługą a nasze wizyty kontrolne ograniczają się do sprawdzenia ich prawidłowego działania i wykonania pomiarów wilgotności.

Po zakończeniu procesu osuszania podposadzkowego urządzenia są przez nas zabierane, czyszczone i przygotowywane do kolejnego użycia. W oparciu o wykonane pomiary, i inne niezbędne czynności wchodzące w skład usługi, generujemy dla Państwa szczegółowy protokół powykonawczy wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną oraz zlecamy przygotowanie szczegółowego kosztorysu budowlanego (dotyczy bardziej rozbudowanych zakresów usługi niż tylko osuszanie). 

W przypadku realizacji usługi samego osuszania i chęci rozliczenia jej realizacji z polisy ubezpieczeniowej udostępniamy Państwu kosztorys szczegółowy budowlany zgodnie z wytycznymi firm Ubezpieczeniowych przed rozpoczęciem realizacji tej usługi (kosztorys tylko w zakresie osuszania).


Osuszanie podposadzkowe czy osuszanie kondensacyjne?

Osuszanie podposadzkowe nazywane inaczej osuszaniem warstw izolacyjnych posadzki, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy osuszania niedostępnych zakamarków podłóg czy posadzek. W procesie tym ciśnieniowo przetłaczane jest powietrze przez wszystkie warstwy przedmiotowej posadzki, w zależności od użytkowanego sprzętu podciśnieniowo lub nadciśnieniowo. Trudno wskazać tu jednoznacznie lepszą metodę ale warto zaznaczyć, że rynek urządzeń do ciśnieniowego osuszania warstw izolacyjnych rozwija się mocniej w kierunku urządzeń podciśnieniowych. 

Koniecznie należy tu nadmienić, iż każdy proces osuszania musi być poprzedzony stosownymi pomiarami wilgotności wszelkich dostępnych powierzchni czy miejsc, w których możliwe jest wykonanie pomiaru. Niestety fakt, że nie widzimy wilgoci na płytkach podłogowych czy ściennych nie oznacza, że pod nimi nie zalega duża ilość wody lub nie występuje nadmierna wilgoć materiałów budowlanych. 

W oparciu o wykonane pomiary stwierdza się zakres oddziaływania wody, wyznacza powierzchnie konieczne do osuszenia i wskazuje metody jakimi należy się posłużyć do wykonania zgodnego ze sztuką, skutecznego procesu ich osuszania.  

Nieumiejętnie przeprowadzony proces osuszania bardzo często powoduje dwukrotny wzrost kosztów tego procesu (źle wykonany pierwotnie wiąże się z koniecznością jego powtórzenia), a wybór nierzetelnych Wykonawców może skutkować znacznym wzrostem wydatków remontowych w dłuższej perspektywie czasu. 

Zawsze zalecamy wszystkie te czynności zlecać tylko profesjonalnym firmom, nawet w przypadku posiadania polisy – Ubezpieczyciele niechętnie ponoszą dwa razy koszty tej samej usługi…   

Osuszanie kondensacyjne to proces osuszania powietrza w pomieszczeniach czy budynkach. Powietrze o mocno obniżonej (nienaturalnej) wilgotności samoczynnie wydobywa ją ze wszystkich możliwych źródeł, w tym ścian, podłóg i ich okładzin (tylko okładzin ale już spod ich powierzchni bardzo wolno lub wręcz w ogóle). Dzięki temu zjawisku urządzenia te są powszechnie stosowane do osuszania ścian, tynków, innych powierzchni budowlanych jak również samego powietrza w pomieszczeniach, budynkach. 

Na wstępie, zawsze i bezapelacyjnie, należy ocenić zawilgocenie tych powierzchni. Czynność taką wykonuje się przy użyciu specjalistycznych mierników wilgoci (wilgotnościomierzy, higrometrów). W wyniku uprzednio dokonanej analizy wilgoci stwierdzić można zakres oddziaływania wody i powierzchnie, które należy poddać procesowi osuszania. 

Niestety sam proces osuszania kondensacyjnego nie jest skuteczny w przypadku nadmiernej wilgoci zalegającej pod płytkami (lub innymi okładzinami) podłóg i ścian. Tak jak woda wylana na podłogę nie przedostaje się pod płytki podłogowe tak samo ta, która już się pod nimi znajduje nie może się wydostać na zewnątrz. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą osuszacze podposadzkowe (osuszanie warstw izolacyjnych posadzki). 

W bardzo dużym skrócie osuszanie kondensacyjne (zazwyczaj wspomagane urządzeniami do cyrkulacji powietrza) może być procesem samodzielnym, bez konieczności użycia osuszaczy podposadzkowych, w sytuacji zalania ścian czy sufitów w wyniku awarii instalacji z lokalu znajdującego się na kondygnacji powyżej. Ważna jest w tym wypadku szybka identyfikacja przyczyny zalania i jej naprawa. W takich wypadkach zalane wodą jedynie sufit i ściany poniżej osuszamy metodą kondensacyjną. 

W przypadku długotrwałych zalań z kondygnacji powyżej woda grawitacyjnie przedostaje się do warstw izolacyjnych posadzki i konieczne jest użycie w procesie osuszania urządzeń kondensacyjnych wspieranych przez osuszacze ciśnieniowe (osuszacze podposadzkowe).

Spalinowa motopompa strażacka

W przypadku wystąpienia bardzo poważnych zalań obiektów czy budynków i braku możliwości szybkiego pozbycia się wody z obiektu z pomocą użytkowanej przez nas motopompy strażackiej, spalinowej przyśpieszymy proces osuszania i zminimalizujemy jego koszty.

Cennik - osuszanie warstw izolacji

Osuszanie podposadzkowe

(7 dni)

od 1 190 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek.

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 1190 zł
– do 50 m² od 1690 zł
– do 70 m² od 2190 zł
– do 90 m² od 2690 zł

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższe kwoty netto. 

Osuszanie podposadzkowe

(10 dni)

od 1 990 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek.

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 1990 zł
– do 50 m² od 2490 zł
– do 70 m² od 2990 zł
– do 90 m² od 3490 zł

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższe kwoty netto. 

Osuszanie podposadzkowe

(14 dni)

od 2 190 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek.

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 2190 zł
– do 50 m² od 2690 zł
– do 70 m² od 3190 zł
– do 90 m² od 3690 zł

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższe kwoty netto. 

Osuszanie podposadzkowe

(21 dni)

od 2 490 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Osuszanie warstw izolacji posadzek.

Koszt dla powierzchni zalanej podłogi: 

– do 30 m² od 2490 zł
– do 50 m² od 2990 zł
– do 70 m² od 3490 zł
– do 90 m² od 3990 zł

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższe kwoty netto. 

Minimum logistyczne dla osuszania podposadzkowego

1 190 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Bez względu na osuszaną powierzchnię i czas pracy urządzeń.

Osuszanie kondensacyjne

(wspomagające)

od 790 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Proces towarzyszący osuszaniu warstw izolacyjnych posadzki. 

Cyrkulacja powietrza

(wspomagające)

od 10 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

Koszt za 1 urządzenie, za dobę. 

Proces towarzyszący z użyciem wentylatorów, turbowentylatorów, nagrzewnic, paneli podczerwieni.

Dokumentacja dla Ubezpieczyciela

(protokół)

od 100 zł *

+ VAT

* koszt pokrywany przez Ubezpieczyciela w sytuacji objęcia polisą tego zdarzenia.

W podanej kwocie dokumentacja obejmuje protokół powykonawczy.