Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 690 446 233, wyślij wiadomość e-mail lub wiadomość na telefon (na powyższy numer). Możesz skorzystać z aplikacji WhatsApp / SMS / MMS. Opisz nam swój problem i przekaż uwagi.

Najbardziej interesującą nas kwestią jest to czy został już usunięty powód zalania nieruchomości. Bez tego trudno mówić o samym osuszaniu, bez naprawy instalacji lub innego elementu (np. konstrukcyjnego) budynku koszt osuszania może wzrosnąć dwu- lub nawet trzykrotnie… Najchętniej zobaczymy w przesyłanej nam wiadomości zakres zniszczeń spowodowanych przez wodę w postaci zdjęć i/lub filmów. W wiadomości koniecznie podaj dokładny adres nieruchomości oraz numer własnego telefonu.

Nie. Na wstępnym etapie rozmów taka informacja nie jest nam potrzebna.
WAŻNE: wyjątek będą stanowić usługi bezgotówkowe gdzie Ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z nami za wykonane u Państwa prace. 


Warto nadmienić, że posiadanie takiej polisy pozwoli Państwu zaoszczędzić zbędnych stresów i zminimalizować niezbędne do poniesienia koszty w przypadku zdarzenia zalania. W przypadku posiadania takiej polisy niezbędne jest zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel w ramach polisy, w oparciu o naszą dokumentację, powinien pokryć wszelkie koszty prac takich jak lokalizacja i usunięcie nieszczelności, osuszanie powierzchni czy warstw izolacyjnych posadzki, usług ogólnobudowlanych mających na celu odtworzenie zdegradowanych wodą powierzchni.

Niestety – większość lub całość kosztów będzie pokrywana przez Państwa pod warunkiem, że samo zalanie miało miejsce w obrębie przedmiotowej nieruchomości. 

Jeśli zalanie spowodowane jest z lokalu powyżej, przez instalacje w częściach wspólnych nieruchomości (np. piony wodne) lub z powodu zaniedbań Zarządcy nieruchomości w zakresie napraw obróbek dekarskich elewacji czy dachu sytuacja będzie odmienna. Za wyrządzone szkody będzie odpowiadać ten podmiot / ta osoba, która wyrządziła nam szkodę i wówczas to jej polisa powinna pokryć wszelkie naprawy. 

Roczny koszt ubezpieczenia nieruchomości od zalania w roku 2022 mieścił się w przedziale od około 200 zł (mieszkania) do 1000 zł (domy). Koszt jest uzależniony od rodzaju nieruchomości, jej metrażu, lokalizacji czy zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Tak ! Prosimy jedynie o wyraźne zaznaczenie chęci skorzystania z rozliczenia bezgotówkowego podczas pierwszego kontaktu.
 
By umożliwić nam sprawny przebieg całej usługi i procesu jej rozliczenia niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji, która obejmuje: 
 • zakres zniszczeń (dokumentacja foto)
 • potwierdzenie opłacenia polisy, jej numer i stwierdzenie zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
 • pomiary wilgotności przegród budowlanych
 • przygotowanie kosztorysu
 • pełnomocnictwo upoważniające nas do rozliczenia się bezpośrednio z firmą Ubezpieczeniową
 • umowa zabezpieczająca nas przed wystąpieniem zdarzeń losowych i brakiem możliwości otrzymania zapłaty 
 
Proces osuszania rozpoczynamy niezwłocznie. Po jego zakończeniu przesyłamy Ubezpieczycielowi niezbędną dokumentację i oczekujemy na rozliczenie zrealizowanej usługi. 

Zalety: 

 • skompletowanie dokumentacji po stronie Wykonawcy 
 • korespondencja z Ubezpieczycielem po stronie Wykonawcy 
 • ewentualne problemy ze zwrotem należności za wykonaną usługę są problemem Wykonawcy 

Wady: 

 • Państwo zgłaszacie samodzielnie wystąpienie szkody w firmie Ubezpieczeniowej w ramach polisy
 • wydłużony czas rozpoczęcia świadczenia usługi do momentu akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu 
 • wymagamy podpisania umowy zabezpieczającej naszą firmę na wypadek odmowy płatności ze strony Ubezpieczalni 

Zakres usług każdorazowo wybiera sam Klient. Możemy Państwu zaoferować: 

 • osuszanie warstw izolacyjnych posadzki (podłogi) 
 • osuszanie ścian 
 • osuszanie powietrza 
 • dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu z wykorzystaniem generatorów ozonu 

 

W przypadku braku uprzedniego usunięcia powodu zalania możemy dodatkowo zaoferować:  

 • bezinwazyjna lokalizacja miejsca wycieku / nieszczelności 
 • naprawa uszkodzonych instalacji sanitarnych (hydraulicznych) 

 

Dla osób ceniących własny czas – dodatkowo – możliwość skorzystania z usługi kompleksowej obejmującej:

 • odtworzenie powierzchni ścian i podłóg po zalaniu 

Do najprostszych czynności należą uważne oględziny lokalu / budynku. O nadmiernym zawilgoceniu danej powierzchni, lokalu czy budynku mogą świadczyć: 

 • wypaczone okładziny podłóg (np. panele, deski, parkiet)  
 • wypaczone ościeżnice drzwi do pomieszczeń 
 • zdegradowane powłoki malarskie i/lub tynki (np. puchnące powłoki malarskie, sypiący się tynk, przebarwienia) 
 • wyginające się w nienaturalny sposób listwy przypodłogowe 
 • spęczniałe elementy mebli, ościeżnic, innych elementów drewnianych i drewnopodobnych 
 • przebarwione lub zagrzybiałe fugi i silikony (pojawiający się na nich czarny kolor to grzyb powstały w wyniku zawilgocenia powierzchni / przestrzeni pod tymi uszczelnieniami) 
 • plamy na sufitach czy ścianach tuż pod sufitem 
 • pojawiająca się na podłogach woda lub wilgoć skraplająca się na wybranych powierzchniach 
 • inne nietypowe i/lub niepożądane zdarzenia 

Takie zadanie najlepiej zlecić profesjonalnej firmie. Bardzo ważna jest ocena zakresu oddziaływania wody, stwierdzenie czy mokre są jedynie ściany czy też woda grawitacyjnie zdąrzyła się już wlać pod podłogę.

Większość firm w celu określenia zakresu oddziaływania wody używa minimum dwóch różnych mierników wilgotności dla wybranych przegród budowlanych lub przestrzeni między tymi przegrodami. Niezwykle istotna jest tu znajomość ich działania, zakresy pomiarowe i praktyczna wiedza dotycząca wykonywania takich pomiarów. 

Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty wypożyczalni sprzętów do osuszania lub skontaktowanie się z nami – zaproponujemy Państwu nieodpłatną wizytę (dot. miasta Wrocław) celem wykonania takich pomiarów z jednoczesną rzetelną oceną aktualnej sytuacji. 

W celu ustalenia niezbędnej dokumentacji wymagane jest w pierwszej kolejności ustalenie odpowiedzialności za szkodę (ujęcie zalania w zakresie polisy) oraz stwierdzenia powodu zaistniałej sytuacji. W wybranych sytuacjach odpowiedzialnością może być obarczona osoba trzecia (np. zalanie naszego mieszkania przez sąsiada z góry).  

W większości przypadków kompletna dokumentacja po zakończeniu procesu osuszania składa się z: 

 • protokół Wykonawcy z realizacji prac 
 • kosztorys szczegółowy budowlany w oparciu o KNR 
 • faktura potwierdzająca wysokość należności za wykonaną usługę 

Usługi w ramach których Ubezpieczyciel będzie oczekiwał od Państwa przedstawienia kosztorysu szczegółowego budowlanego to: 

 • prace naprawcze mające na celu usunięcie źródła wycieku wody 
 • osuszanie 
 • ozonowanie 
 • prace ogólnobudowlane odtworzeniowe zdegradowanych powierzchni

Jedyną czynnością, której nie da się ująć konkretnym numerem w oparciu o Krajową Normę Roboczogodzin (KNR) jest samo lokalizowanie wycieku wody. 

Korzystając z naszych usług wszystko powyższe otrzymują Państwo w standardowym zakresie usługi (dot. osuszania, ozonowania) lub jako dokumentacja uzupełniająca (dot. lokalizacji, naprawy, odtworzenia powierzchni).

W tych czasach sytuacja wydaje się być niezwykle prosta – otwieramy przeglądarkę Google, wpisujemy np „osuszanie Wrocław” i otrzymujemy listę podmiotów, które będą w stanie pomóc nam w usunięciu nadmiernej wilgoci. 

Niestety nie zawsze wygląda to tak „różowo”. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej pracy z firmami nierzetelnymi, które namawiają Klientów np na iniekcję ścian lokalu bez poprzedzenia tej usługi należytą analizą i wskazaniem źródła wycieku czy też firmy wmawiające Klientom możliwość osuszania warstw izolacyjnych posadzki z użyciem osuszaczy powietrza bo w swojej bazie sprzętowej nie posiadają znacznie droższych urządzeń dedykowanych do suszenia warstw izolacyjnych. Bez usunięcia powodu zalania nieruchomość może być suszona w nieskończoność co w efekcie znacznie zawyży końcowy koszt usługi lub nieświadomie może powodować dalszą degradację lokalu / budynku. 

W przypadku wykonania iniekcji w ścianach faktycznie powyżej miejsca wstrzyknięcia chemii ściany zaczną schnąć ale tym samym powodujemy znaczny wzrost ich zawilgocenia pod barierą chemiczną (zazwyczaj pod powierzchnią posadzki), a tym samym wzrost zawilgocenia warstw izolacyjnych posadzki. Wynika to z faktu wytworzenia wewnątrz ściany chemicznej bariery znacznie utrudniającej wodzie przedostanie się do wyższych partii ściany i jej naturalne swobodne odparowanie w obrębie pomieszczenia. 

W efekcie tak nieudolnych działań narażamy się na zniszczenie nieruchomości, obniżenie jej wartości, niekończące się remonty, odmowę od Ubezpieczyciela ciągłego pokrywania kosztu powtarzających się prac budowlanych odtworzeniowych / naprawczych. 

Warto na wstępie nadmienić, że podłogi konstruowane były różnorodnie na przestrzeni wieków budownictwa. Trochę inaczej może wyglądać osuszanie podłóg w nowym budownictwie a inaczej w ponad 100-letnich kamienicach.

Aktualnie – w dużym uproszczeniu od 2000 roku – podłogi wykonuje się z zastosowaniem kilku warstw izolacyjnych (strop, styropian, wylewka posadzki, okładziny posadzki). W tym wypadku osuszanie jest stosunkowo prostą czynnością – wykonujemy odwierty (lub używamy dysz szczelinowych przyściennych) i odsysamy wodę zalegającą na stropie (pod i nad styropianem) a następnie wciągamy pod podłogę suche powietrze z pomieszczenia, które powoduje wyciąganie wilgoci z materiałów izolacyjnych (lub z przestrzeni między tymi materiałami). 

Nieco bardziej skomplikowanie może wyglądać ten proces dla znacznie starszych budynków i ich warstw izolacyjnych. 

Proces osuszania to w 99% przypadków dopiero trzeci etap całego procesu. Wilgoć w lokalach i budynkach nie pojawia się z powietrza – wyjątek stanowią wieloletnie zaniedbania lokalu czy budynku i np brak ich ogrzewania lub ich części. 

Skuteczne osuszenie ściany możliwe jest po stwierdzeniu źródła zawilgocenia / zalania i jego usunięciu. 

W przypadku ścian najskuteczniejszą metodę stanowi osuszanie adsorpcyjne a najpowszechniej stosowanym jest osuszanie kondensacyjne. Oba te procesy są zazwyczaj wspomagane przez urządzenia do cyrkulacji powietrza. Niezwykle ważny jest tu odpowiedni dobór osuszacza adsorpcyjnego / kondensacyjnego do kubatury osuszanych pomieszczeń czy budynków. 

Zawsze należy zlokalizować źródło wycieku i je usunąć. W przypadku sufitów źródła problemu należy szukać na wyższych kondygnacjach – dla budynków wielolokalowych u sąsiada powyżej a w przypadku lokali na najwyższej kondygnacji należy zweryfikować szczelność dachu budynku.

W przypadku domów jednorodzinnych (wolnostojące, bliźniaki, szeregówki) w 99% przypadków winne są instalacje na piętrze lub nieszczelność naszego dachu.

Mokry strop może być powodem awarii instalacji rozprowadzonych powyżej lub wynikiem zbyt szybkiego przebiegu procesu budowlanego (wilgoć technologiczna). 

Strop może być osuszany metodą adsorpcyjną, kondensacyjną lub jedną z nich wspomaganą osuszaczami warstw izolacyjnych (nad- i podciśnieniowe). Dobór technologii i urządzeń uzależniony jest od rodzaju stropu.

W nowo powstałych budynkach osuszanie można wykonać bezkosztowo stosując długotrwałe wietrzenie obiektu.

Najlepszym sposobem niezmiennie jest znalezienie źródła wycieku wody / wilgoci i jego usunięcie. 

Proces usuwania wilgoci ze ścian wykonujemy przy użyciu osuszaczy adsorpcyjnych lub kondensacyjnych przy jednoczesnym wykorzystaniu wentylatorów do wzmożonej cyrkulacji powietrza.

Osuszanie tynków można zrealizować we własnym zakresie przez wietrzenie obiektu. Mechaniczne osuszanie wykonuje się zazwyczaj metodą kondensacyjną przy zastosowaniu urządzeń do cyrkulacji powietrza . Dzięki zastosowaniu specjalistycznych osuszaczy kondensacyjnych możliwe jest znaczne przyśpieszenie procesu osuszania (względem czynności wietrzenia obiektu).

Ściany suszymy profesjonalnymi osuszaczami adsorpcyjnymi lub kondensacyjnymi. W celu wzmożenia i przyśpieszenia tego procesu stosuje się dodatkowe wentylatory odpowiadające za skuteczną cyrkulację powietrza, które odbiera wilgoć z powierzchni osuszanej ściany. 

Proces osuszania ścian i tynków w mieszkaniu (również w innych budynkach) realizujemy z wykorzystaniem nagrzewnic, osuszaczy adsorpcyjnych czy kondensacyjnych, turbowentylatorów i wentylatorów. Wszystkie te urządzenia wzmagają proces odparowania wody (wilgoci) z danej powierzchni i przyśpieszają osuszanie materiałów budowlanych. 

Niezwykle istotne w tym procesie jest przygotowanie pomieszczeń i powierzchni ścian do procesu ich suszenia. 

Osuszanie ścian w budynkach jednorodzinnych nie różni się niczym od procesu osuszania ścian w mieszkaniach czy innych rodzajach lokali. 

W procesie osuszania ścian wykorzystujemy nagrzewnice, osuszacze adsorpcyjne, osuszacze kondensacyjne, wentylatory i turbowentylatory. 

Istotne jest prawidłowe przygotowanie pomieszczeń i powierzchni ich ścian do procesu osuszania. 

Na wstępie określamy mokre lub wilgotne powierzchnie i ustalamy zakres oddziaływania wody w oparciu o wykonane pomiary wilgotności ścian i posadzki. Do procesu osuszania dobieramy odpowiednie urządzenia i określamy minimalny czas ich pracy. Całość opisujemy w naszej ofercie, przygotowujemy kosztorys dla Klienta. 

Po montażu urządzeń osuszających wykonujemy pomiary kontrolne powierzchni, dokonujemy niezbędnych rekonfiguracji sprzętów i szacujemy pozostały czas procesu osuszania. Osuszanie – w zależności od sytuacji, powierzchni, zniszczeń i czasu zalewania obiektu – w większości przypadków trwa od 10 do 21 dni.  

Po zakończeniu procesu opisujemy wszelkie wykonywane przez nas czynności w protokole, wraz z realizowanymi w trakcie pomiarami kontrolnymi. 

Na wstępie określamy mokre lub wilgotne powierzchnie i ustalamy zakres oddziaływania wody w oparciu o wykonane pomiary wilgotności ścian i posadzki. Do procesu osuszania dobieramy odpowiednie urządzenia i określamy minimalny czas ich pracy. Całość opisujemy w naszej ofercie, przygotowujemy kosztorys dla Klienta. 

Po montażu urządzeń osuszających wykonujemy pomiary kontrolne powierzchni, dokonujemy niezbędnych rekonfiguracji sprzętów i szacujemy pozostały czas procesu osuszania.

Po zakończeniu procesu opisujemy wszelkie wykonywane przez nas czynności w protokole, wraz z realizowanymi pomiarami kontrolnymi. 

Proces osuszania w większości przypadków trwa od 10 do 21 dni. Czas skutecznego osuszania jest uzależniony od zaistniałej sytuacji, rodzaju osuszanej powierzchni, zakresu zniszczeń i czasu w jakim dany obiekt był zalewany wodą.

W procesie osuszania warstw izolacyjnych posadzki można wykorzystać 3 dostępne na rynku technologie wykorzystujące specjalistyczne osuszacze: podciśnieniowe, nadciśnieniowe lub push-and-pull (jednoczesne użycie nadciśnieniowych i podciśnieniowych). Działanie tych urządzeń polega na wyciąganiu wilgoci spod podłogi wraz z przeciąganym powietrzem, które wlatuje pod podłogę jako suche i odbiera wilgoć z mokrych materiałów budowlanych (izolacji posadzki). 

Proces ten realizowany jest przez wykonanie technicznych otworów w podłodze / posadzce lub przy zastosowaniu specjalistycznych dyszy szczelinowych przyściennych, dzięki którym możliwa jest wymuszona cyrkulacja powietrza pod podłogą. 

Stosowane przez nas dysze szczelinowe umożliwiają zminimalizowanie zniszczeń okładzin posadzki (płytki, panele, deska drewniana, inne).