Jak zgłosić i likwidować szkodę na koszt Ubezpieczalni

Realizujemy usługi w ramach polis ubezpieczeniowych:

Jak zgłosić szkodę zalania?

Najważniejsze co należy zrobić – natychmiast – skontaktować się z firmą Ubezpieczeniową i zgłosić zdarzenie. Można to wykonać następująco: 
1. telefonicznie na infolinii firmy Ubezpieczeniowej  
2. przez e-mail do realizacji zgłoszeń szkód Ubezpieczeniowych 
3. z pomocą dedykowanej aplikacji Ubezpieczyciela  

Zgłoszenia należy przesyłać niezwłocznie po stwierdzeniu zalania / ubytku ciśnienia w instalacji / zniszczenia wyposażenia / zagrzybienia czy występowania pleśni na ścianach. Cokolwiek się wydarzy – zgłoś im to ! 

Kontakt z Ubezpieczycielem powinien zakończyć się przyjęciem zgłoszenia i nadaniem indywidualnego numeru tej szkody. 

 

W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia: i odmowy nadania numeru szkody prosimy odnotować powód odmowy i skontaktować się z nami – nasz dział prawny nieodpłatnie analizuje polisy i OWU naszych Klientów. 

 

bg-theme

Przebieg likwidacji szkody zalaniowej z polisy


Dla Państwa bezpieczeństwa i spokoju, celem uniknięcia zbędnych nerwów i stresów sugerujemy poniższą kolejność realizacji czynności w sytuacji stwierdzenia problemu w Państwa nieruchomości: 


1. Odszukanie posiadanej polisy ubezpieczenia. 

2. Wczytanie się w treść polisy i weryfikacja czy polisa obejmuje szkody wynikłe z powodu zalania. 

3. Kontakt z firmą Ubezpieczeniową i zgłoszenie im wystąpienia zdarzenia bez względu na zaistniałe (lub domniemane) okoliczności powstania szkody. 

Ważne: inaczej sprawę ujmując – nie ważne kto może być za to zdarzenie winny, co zrobił nie tak jak powinien albo jakiego zaniedbania się dopuścił – Państwo dzwonicie do Ubezpieczyciela i zgłaszacie szkodę. Wina zostanie dopiero określona w trakcie procesu likwidacji przedmiotowej szkody, winny zostanie obciążony wszelkimi kosztami tzw „regresem ubezpieczeniowym”. 

4. W przypadku pytań zadawanych przez Infolinię Ubezpieczalni czy dedykowaną Aplikację w trakcie zgłaszania szkody, zawsze możecie Państwo odpowiadać „nie wiem”. 

Ważne: Klient nie mający doświadczenia w lokalizacji wycieków, naprawach instalacji, pracach budowlanych czy tworzeniu wycen na potrzeby procesu likwidacji szkody NIE ma obowiązku posiadania specjalistycznej wiedzy w w/w zakresie. 

5. Posiadając nadany numer szkody rozpoczynamy działania likwidacyjne, tzn: szukamy firmy która stwierdzi problem i go usunie. 

Ważne: w naszym wypadku Klient może liczyć na pomoc od A do Z – lokalizujemy wycieki, naprawiamy je, osuszamy budynki i lokale, dezynfekujemy powierzchnię przez ozonowanie lub zadymianie ULV, na koniec nasz budowlaniec przywraca obiekt do stanu pierwotnego. 

6. Od momentu zgłoszenia szkody zbieramy wszelkie dowody zakupów (faktury, paragony, inne), dokumentację poszczególnych Wykonawców razem z ich fakturami, inne dokumenty bezpośrednio związane z przedmiotowym procesem. Dokumentację przesyłamy do Ubezpieczyciela etapami lub całość na koniec procesu likwidacyjnego. 

Ważne:
– w związku z notorycznym wydłużaniem przez firmy Ubezpieczeniowe procesu rozliczania szkód sugerujemy dokumentację przesyłać niezwłocznie po jej uzyskaniu 
– w przypadku naszej firmy całość dokumentacji jest generowana przez nas, my również odpowiadamy za jej przesyłanie do Ubezpieczyciela a Państwo otrzymujecie od nas kopię tej dokumentacji drogą elektroniczną  

7. W trakcie procesu likwidacji szkody zapewne Ubezpieczyciel przyśle do Państwa własnego Rzeczoznawcę lub osobę z zewnętrznej firmy do określenia zakresu zniszczeń i zakresu odpowiedzialności w ramach polisy. Wizytę zawsze umawiamy, udostępniamy lokal, pozwalamy na wszelkie niezbędne czynności, niczego nie ukrywamy. 

Ważne: na większość zadawanych przez Rzeczoznawcę pytań staramy się odpowiadać „nie wiem”, „nie pamiętam”, „nie mogę ocenić tej sytuacji” czy „nie znam się”… Z czego to wynika? Coraz częstszą praktyką stają się odmowy wypłaty odszkodowania czyli odmówienie likwidacji szkody z polisy w związku z wymuszaniem przez te osoby (Rzeczoznawcy ubezpieczeniowi) odpowiedzi, którymi Klienci nieświadomie działają na własną niekorzyść. 

8.  To chyba koniec – wyciek usunięty, powierzchnia osuszona, pomieszczenia zdezynfekowane, płytka wklejona na swoje miejsce, ściany odmalowane – pozostaje się cieszyć, że ktoś dobrze nam doradził, poprowadził za rękę przez tak nietypową sytuację. 

9. Teraz pozostaje oczekiwać na rozliczenie między stronami, niestety może to zająć nawet miesiące. Tak właśnie – miesiące. Ubezpieczycielom zawsze jest nie na rękę oddawanie własnych pieniędzy, zrobią wszystko by nie wypłacić tych 2,50 zł za pozostałe na rolce, niewykorzystane 3 metry taśmy malarskiej 😉   

Ważne: korzystanie z naszych usług wręcz uniemożliwia Państwu poznanie bardzo wyrafinowanych metod prób uniknięcia wypłaty kosztów likwidacji przedmiotowej szkody. Wszelkie treści pism, odwołania, merytoryczna dyskusja z opiekunami szkody – to wszystko na naszej głowie, dla Państwa spokojnego snu…  

bg-theme
Skutecznie
likwidujemy
szkody od 2016 roku!

Całość możemy zrobić my...

zgłosimy szkodę zalania z polisy

przeanalizujemy polisę Ubezpieczenia

podpiszemy dedykowaną umowę cesji

wykonamy kompletną dokumentację

zrealizujemy usługę likwidacji szkody

znajdziemy i naprawimy wyciek

osuszymy i zdezynfekujemy mieszkanie

zrobimy dokumentacje powykonawczą

nasze prace rozliczymy z Ubezpieczalnią

Szukasz sprawdzonej firmy od osuszania bezgotówkowego?